מיזוגים ורכישות - תחום התמחות: משרד גיסין ושו"ת
מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות הפכו לכלי ראשון במעלה בהתפתחות האסטרטגית של כל חברה וחברה, בכל אחד מהיבטי פעילותה הכלכלית. הגישה הינה כי מיזוגים ורכישות מסתמנת כאחת מן הדרכים הטובות ביותר להרחבת פעילות החברה וביסוסה, לגיוס הון עבור החברה ואף למימוש רווחים.

למשרד עו"ד גיסין ושות' ניסיון רב בביצוע ובליווי צמוד של עסקאות שהינן מיזוגים ורכישות מכל הסוגים ובהיקפים שונים לרבות ולא רק, עסקאות במניות, פעילות ונכסים, בדיקת נאותות, חילופי מניות, הצעות רכש, עסקאות ממונפות וליווי עסקאות בינלאומיות.

מטרת המשרד הינה, לא רק להשיג את העסקה הטובה ביותר עבור לקוחות המשרד אלא ובעיקר, ליצור בסיס משפטי נאות למיזוג, שיאפשר את הצמיחה והיציבות העתידית של הישות העסקית החדשה.

את תחום המיזוגים והרכישות במשרדנו מרכזים:

עו"ד גיא גיסין

"האני מאמין" שלנו בא לידי ביטוי במקצועיות, מצוינות, חדשנות ואמינות כערכים עליונים וכאבני דרך בקיום המחויבות למתן שירות מן המעלה הראשונה ללקוחות הפירמה.