לטיגציה - תחום התמחות: משרד גיסין ושו"ת
לטיגציה מסחרית

משרד עו"ד גיסין ושות'  מספק שירותי ליטיגציה בפני כל הערכאות של מערכת המשפט בישראל לרבות בוררויות ובהליכי גישור. למחלקת הליטיגציה במשרד ניסיון רב בטיפול בסכסוכים מסחריים מן המורכבים והגדולים במשק, תביעות מחזיקי ניירות ערך, תביעות בנוגע לאחריות נושאי משרה ודירקטורים, סכסוכי בעלי מניות, מאבקי שליטה, תביעות קיפוח, תביעות חוזיות בהיקפים גדולים, כינוסי נכסים והליכי חדלות פירעון מורכבים ועוד.

עבודתו המשותפת של המשרד עם הלקוח הינה בשקיפות מלאה, תוך בחינה מדוקדקת של הסיכונים אל מול סיכוייו של הלקוח, לצד מטרותיו ורצונותיו. כחלק מהתהליך, נבנית אסטרטגיה לניהול הליטיגציה לרבות ליווי צמוד בכל התהליכים המשפטיים, תוך בדיקה מתמדת של יעילות הצעדים המשפטים אל מול הסיכונים שאליהם נחשף הלקוח במהלך ההליך המשפטי.

את תחום הליטיגציה במשרדנו מרכז:

עו"ד יואל פרייליך

"האני מאמין" שלנו בא לידי ביטוי במקצועיות, מצוינות, חדשנות ואמינות כערכים עליונים וכאבני דרך בקיום המחויבות למתן שירות מן המעלה הראשונה ללקוחות הפירמה.