כינוסים, פירוקים והבראת חברות - תחום התמחות: משרד גיסין ושו"ת
חדלות פירעון – כינוסים, פירוקים והבראת חברות

למשרד עו"ד גיסין ושות' ניסיון עשיר ומבוסס בתחומים של כינוסי נכסים, פירוקים והבראה של חברות כושלות, כמו גם מומחיות רבה בליווי תהליכים של כינוסים, פירוקים והבראת חברות במסגרות שונות לרבות, ייצוג נושים שונים, בעלי מניות, הבנקים והחברות עצמן.

הפירמה הינה חלוצה בתחום הליכי חדלות פירעון בינלאומיים ואחראית לתקדימים משפטיים בתחום, לרבות תקדים של בית המשפט העליון המאפשר לנהל בישראל הליכי חדלות פירעון של חברה זרה. כבעל תפקיד מכח מינוי בית המשפט, הוכר עו"ד גיסין כנציג זר בעל סמכויות בקנדה ובארה"ב, וניהל פעילויות משמעותיות בחו"ל בשם תאגידים אלו, לרבות בפרשת אורבנקורפ אינק., חברה קנדית אשר הנפיקה אגרות חוב בסך 180 מיליון ש"ח בישראל והתמוטטה זמן קצר לאחר מכן, סיביל יורופ (חברה קפריסאית שגייסה חוב בישראל), חבס סטאר וגיבור ב.ס.ר (חברות הולנדיות בשליטת תאגידים ישראליים שקרסו), סובריין נכסים (חברה ישראלית שכל נכסיה בארה"ב) ועוד.

שותפי המשרד ממונים על ידי בתי המשפט באופן תדיר כבעלי תפקיד - מפרקים, כונסי נכסים, נאמנים להקפאת הליכים ולהסדרי נושים ובעלי מניות, ועוסקים במימוש נכסים, חקירת נסיבות קריסת החברות וניהול הליכים משפטיים בקשר לכך.

את תחום כינוסים, פירוקים והבראת חברות במשרדנו מרכזים:

עו"ד גיא גיסין, ועו"ד יואל פרייליך

"האני מאמין" שלנו בא לידי ביטוי במקצועיות, מצוינות, חדשנות ואמינות כערכים עליונים וכאבני דרך בקיום המחויבות למתן שירות מן המעלה הראשונה ללקוחות הפירמה.