הגבלים עיסקיים - תחום התמחות: משרד גיסין ושו"ת
הגבלים עסקיים

משרד עורכי דין גיסין ושות' צבר בשנות פעילותו ניסיון וידע בתחום ההגבלים העסקיים. למעשה, טיפולו בנושאים הקשורים להגבלים עסקיים הינו חלק אינטגראלי ולעיתים אף מהותי במסגרת הטיפול בלקוחות המסחריים, במיוחד בפעילות הקשורה למיזוג ורכישה.

בד בבד, מסייע המשרד ללקוחותיו ומנחה אותם לגבי "המותר" ו "האסור" על פי דיני ההגבלים העסקיים, בכל הנוגע לפעילותם המסחרית השוטפת ולרבות, במתן ייעוץ בבניית עסקאות והתאמתן לחוק וקבלת האישורים הרלוונטיים, וקשר שוטף עם הרשות להגבלים עסקיים בכל הנוגע לאכיפה.

את תחום ההגבלים העסקיים במשרדנו מרכז:

עו"ד יואל פרייליך

"האני מאמין" שלנו בא לידי ביטוי במקצועיות, מצוינות, חדשנות ואמינות כערכים עליונים וכאבני דרך בקיום המחויבות למתן שירות מן המעלה הראשונה ללקוחות הפירמה.