בנקאות - תחום התמחות: משרד גיסין ושו"ת
בנקאות

משרד עורכי דין גיסין ושות' צבר בשנות פעילותו ניסיון רב במתן שירותים משפטיים לתאגידים פיננסיים ומוסדות בנקאיים. יעוץ לבעלי שליטה וליווי בנושאי השקעה ומימון. יעוץ לנושאי משרה, טיפול בהיבטים חוקיים של בעלי שליטה ונושאי משרה. טיפול במתן אשראים וחבילות מימון. טיפול מול בנק ישראל וגורמים רגולטורים אחרים להסדרת הפעילות הפיננסית בישראל. נקיטת הליכים משפטיים, פירוקים, כינוס נכסים, הבראת חברות, מימון פרויקטים, הליכי גביה והוצל"פ, מימוש בטוחות ואגרות חוב, ייצוג נושים, פשיטות רגל וחדלות פירעון וטיפול בבנקים זרים.

אופן הטיפול בלקוחותינו בנושאים אלה מתאפיין, במתן שירות יעיל ומהיר, בהענקת ייעוץ אישי וישים לרבות הצגת פתרונות מיידיים ומעשיים המתאימים לצרכי ולרצונות לקוחותינו.

את תחום הבנקאות במשרדנו מרכז:

עו"ד גיא גיסין

"האני מאמין" שלנו בא לידי ביטוי במקצועיות, מצוינות, חדשנות ואמינות כערכים עליונים וכאבני דרך בקיום המחויבות למתן שירות מן המעלה הראשונה ללקוחות הפירמה.